Data i czas

26-02-2024

Kalendarz

Luty 2024
N P W Ś C P S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

Godziny otwarcia

Biblioteka w Krasiczynie

Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00

Filia w Olszanach

Poniedziałek -
Wtorek 12:30 - 19:00
Środa -
Czwartek 09:00 - 16:00
Piątek 12:30 - 19:00

"DZIEŃ SENIORA 2019"

26 października 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie siedemdziesięciu Seniorów z  naszej gminy miało okazję do wspólnego świętowania Dnia Seniora. W tym roku zaszczytną funkcję witającego w imieniu organizatorów, to jest Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasiczynie oraz  Koła Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie poprowadziła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Krasiczynie pani Magdalena Błachut, a przemówienie do szanownych seniorów wygłosił Wójt Gminy Krasiczyn Pan Tadeusz Bobek, Przewodnicząca Rady Sołtysów Powiatu Przemyskiego i Koordynatorka Rady Seniorów Pani Maria Jakubowska oraz Ksiądz Prałat Stanisław Bartmiński. Wśród zaproszonych gości byli również Przewodniczący Rady Gminy w Krasiczynie Pan Mieczysław Wojciechowski, Sekretarz Gminy Pan Jerzy Gruszecki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasiczynie Pan Marek Kuźmiek, Przewodnicząca Komisji Oświaty przy Radzie Gminy w Krasiczynie Pani Marta Kochanowicz, Członkowie Rady Seniorów Gminy Krasiczyn oraz Pani Agnieszka Martinka- podróżniczka i autorka książek, która umiliła czas szanownym Seniorom opowiadając im o swojej niezwykłej wyprawie rowerowej na Ural.  Przedsięwzięcie „Dzień Seniora 2019” zostało zorganizowane dzięki finansowemu wsparciu, na wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie przez LGD „Ziemia Przemyska”, działającej przy Starostwie Powiatowym w Przemyślu, w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Finansowego wsparcia udzieliła również Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie oraz Wójt Gminy Krasiczyn Pan Tadeusz Bobek. Przygotowaniem całej imprezy zarówno od strony technicznej jak i kulinarnej zajęły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie: Pani Beata Olszańska, Pani Aneta Krzysik, Pani Ewa Łukasiewicz, Pani Małgorzata Mościszko- Drzystek, Pani Monika Suchojad, Pani Ewa Prokopska, Pani Barbara Mościszko- Szymańska, Pani Aldona Maksym, Pani Klaudia Olszańska, Pani Patrycja Rożek oraz Pani Magdalena Błachut. Organizatorzy składają szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji Dnia Seniora Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krasiczynie Panu Markowi Kuźmiekowi, Wicedyrektorowi Panu Piotrowi Ciskowi, Pani Wioletcie Galiczyńskiej, Pani Agnieszce Prokopskiej, Panu Markowi Sus, Pani Joannie Bielańskiej za przygotowanie pięknej dekoracji oraz uczniom szkoły. Dziękujemy Paniom  z Rady Seniorów za upieczenie pysznych ciast: Pani Krystynie Szmuc, Pani Jadwidze Rodzeń, Pani Alicji Amarowicz, Pani Adeli Kuczkowskiej oraz Pani Zofii Amarowicz. Dziękujemy również Pani Marcie Kochanowicz za uwiecznienie Dnia Seniora na pięknych fotografiach oraz Panu Tadeuszowi Szmucowi za rozwiezienie zaproszeń do seniorów.