Data i czas

20-06-2024

Kalendarz

Czerwiec 2024
N P W Ś C P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Godziny otwarcia

Biblioteka w Krasiczynie

Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00

Filia w Olszanach

Poniedziałek -
Wtorek 12:30 - 19:00
Środa -
Czwartek 09:00 - 16:00
Piątek 12:30 - 19:00

Uroczyste rozstrzygnięcie VI edycji powiatowego konkursu „Kardynał Adam Stefan Sapieha – Wielki Syn Swojej Ojczyzny”

22 listopada 2023r. w salach zamku Zespołu Zamkowo – Parkowego w Krasiczynie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie VI edycji powiatowego konkursu „Kardynał Adam Stefan Sapieha – Wielki Syn Swojej Ojczyzny”. Organizatorami Konkursu były: Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie pełniąca funkcję biblioteki powiatowej oraz Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie. Patronat nad Konkursem objęły:

Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Gmina Krasiczyn, Parafia pw. Świętego Marcina w Krasiczynie oraz Zespół Zamkowo Parkowy w Krasiczynie (Fundacja Pro Arte et Historia). 

 

Celem konkursu było:

- popularyzowanie postaci kard A. S. Sapiehy, 

- budowanie tradycji lokalnej i narodowej, 

- utrwalanie tożsamości i wrażliwości patriotycznej, 

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- promowanie uczniów uzdolnionych techncznie, plastycznie, multimedialnie, 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi.

 

Prace plastyczne, multimedialne oraz testy wiedzy uczniów zostały ocenione przez Komisję Konkursową w składzie:                                         

- Pani Magdalena Błachut – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasiczynie;     

- Pani Marzanna Zachara – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie;                                                       

- Pani Katarzyna Ryniak - nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie;                                                       

- Pani Aldona Maksym - nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie;                                                     

- Pani Jolanta Kostkiewicz- nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie.                                                                                                                                                

Uroczyste rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych poprzedziło powitanie przybyłych na tą uroczystość gości. Organizatorzy Konkursu przedstawili  przedstawicieli urzędów i firm patronujących Konkursowi: Wójta Gminy Krasiczyn-Pana Tadeusza Bobka, Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego- Pana Wojciecha Bobowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy w Krasiczynie- Pana Krzysztofa Lewczuka,   Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu Przemyskiego – Pana Piotra Worosza, Dyrektora Marketingu, Reklamy i Sprzedaży Usług Zespołu Zamkowo – Parkowego w Krasiczynie Panią Magdalenę Ziemską, Przewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krasiczynie- Panią Ewę Bobek.

Nagrody dla finalistów Konkursu ufundowali: Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie pełniąca funkcję biblioteki powiatowej, Rada Rodziców przy SP w Krasiczynie, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Krasiczynie. Nagrody dodatkowe dla laureatów I miejsc z poszczególnych kategorii  ufundował i wręczył Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego- Pan Wojciech Bobowski.

Nagrody rzeczowe laureatom Konkursu oraz podziękowania opiekunom wręczyli: Wójt Gminy Krasiczyn- Pan Tadeusz Bobek, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego- Pan Wojciech Bobowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu Przemyskiego Pan Piotr Worosz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie Pan Marek Kuźmiek oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasiczynie Pani Magdalena Błachut.

 

Konkurs przeprowadzono w 3 kategoriach:

1. konkurs wiedzy o życiu i działalności kard. A. S. Sapiehy:

I miejsce- KINGA REPICH Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łętowni,

II miejsce- NIKOLA PIETRUSZKA Szkoła Podstawowa w Stubnie,

III miejsce- ZUZANNA WOJCIECHOWSKA Szkoła Podstawowa w Stubnie.

 

2. konkurs na prezentację multimedialną o życiu i działalności kard. A. S. Sapiehy:

I miejsce- HUBERT SWAWOLA Szkoła Podstawowa w Krównikach,

II miejsce- AMANDA FOREMNY Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,

III miejsce- SZYMON SIWIK Szkoła Podstawowa w Krównikach,

 

3. konkurs plastyczny „Sapieha oczami dziecka”:

I miejsce- OLIWIA SAŁUKA Szkoła Podstawowa w Trójczycach,

II miejsce- KATARZYNA NAWOJSKA Szkoła Podstawowa w Zadąbrowiu, 

II miejsce- GRZEGORZ BROWARNY Szkoła Podstawowa w Stubnie,

 

wyróżnienia konkurs plastyczny „Sapieha oczami dziecka”:

JOANNA SERAFIN Szkoła Podstawowa w Stubnie,

KACPER SZAMOTA Szkoła Podstawowa Nr 7 w Przemyślu,

MARIA DOBROWOLSKA Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach.

 

Łącznie w Konkursie wzięło udział 62 uczniów z 19 szkół podstawowych powiatu przemyskiego:                                                                 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach, - Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Krównikach,

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Lipie,                       

- Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Zadąbrowiu,                   

- Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie, 

- Szkoła Podstawowa w Stubnie,                                     

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przemyślu im. Bohaterów Września,

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Przemyślu,

- Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu,                   

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łętowni,                             

- Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Żurawicy,                     

- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Przemyślu,                   

- Szkoła Podstawowa w Trójczycach,

- Szkoła Podstawowa w Wyszatycach,

- Szkoła Podstawowa w Leszczawie Dolnej,

- Szkoła Podstawowa w Kosienicach,

- Szkoła Podstawowa w Bachórcu,

- Szkoła Podstawowa w Nehrybce,                                             

- Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Sufczynie.                                                                         

 

Opracowała:             

Magdalena Błachut, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasiczynie